Pedapro Lan

El Jueves 6 de Octubre se ha empezado a valorar la posible puesta en marcha del programa PedaPro-lan. Se trata de una oferta abierta a todos los pedagogos y psicopedagogos que quieren profundizar en conocimientos educativos a través de la auto-formación y ayuda grupal con la intención última de formar una empresa. Esta propuesta de emprendizaje está apoyada por la asociación de profesionales de la pedagogía y psicopedagogía PedaPro; y también por esta facultad, quien ha cedido un espacio junto a la entrada.

Tras este primer encuentro se ha convocado una nueva reunión también abierta a todos los licenciados y graduados en estos estudios. Esta sesión se centrará en generar un listado de entidades públicas y privadas con las que contactar bien para conocer apoyos y recursos para emprendedores, como para detectar posibles nichos de necesidades educativas (escolares y no escolares). La información se irá actualizando en esta página Web.

Día: 26 de Octubre de 9.30 a 11.00 en la oficina de PedaPro (Entrada de HEFA)

Animamos a todo el personal de esta facultad a apoyar esta iniciativa emprendedora para pedagogas y pedagogos formados en nuestras aulas. Agradeceríamos que se le diera difusión para, poco a poco, ampliar el número de profesionales, que a través de una autoformación con coste cero, vayan ampliando su formación, y con la intención última de que les facilite una salida laboral.

Profesorado de contacto: joxe.amiama@ehu.eus e Inazio.marko@ehu.eus

PedaPro: Mertxe Gordillo eta Idoia Apaolaza pedagogoprofesionalak@gmail.com

__________________

Urriaren 6an PedaPro-lan programaren bideragarritasuna martxan jarri da. Eskaintza auto-formakuntza eta talde kolaborazioaren bitartez eduki hezitzaileetan sakondu nahi pedagogo etapsikopedagogo orori dago irekia. Proposamen honek helmuga enpresa baten sorrera izango luke, hona iristeko aurrez aipaturiko oinarriez baliatuz. Ekimenerako proposamen honen laguntzaileak hauek dira: PedaPro (pedagogo eta psikopedagogoen elkartea) eta gure fakultatea (HEFA), sarrera ondoko espazio baten erabilera ahalbidetu duena.

Lehen topaketa honen ostean bigarren bat finkatu da, hau ere irekia ikasketa hauetan lizentziatu eta graduatuentzat. Saio honetan entitate publiko eta pribatuen zerrenda bat osatuko da beraiekinkontaktatzeko. Era honetan ekintzaileek izan ditzaketen laguntza eta baliabideak ezagutuko dituzte

batetik, eta baita premia hezitzaileen “nitxoak” ere detektatu bestetik (eskolarrak eta eskolarrak ez direnak). Informazioa webgune honetan eguneratuko da.

Eguna: Urriaren 26a (9.30-11.00) PedaPro bulegoan (HEFAKO sarreran)

Fakultateko langile guztiak animatzen ditugu gure geletan formatu diren pedadogoentzako den iniziatiba ekintzaile hau babestera. Proposamen honen hedapena eskertuko genuke pixkanaka profesionalen kopurua handitu dadin. Era honetan, eta koste ekonomikorik ez duen autoformazio baten bidez, beraien formazioa areagotzen joango da azken helburutzat irteera laborala erraztea izanik.

Profesorado de contacto: joxe.amiama@ehu.eus e Inazio.marko@ehu.eus

PedaPro: Mertxe Gordillo eta Idoia Apaolaza pedagogoprofesionalak@gmail.com

Anuncios